سوالات متداول کاربران
+آیا خدمات به صورت اقساط ارائه میشود ؟

بله - خدمات سفت کاری و نازک کاری به صورت اقساط 36 ماهه ارائه میشود.

+آیا در قبال خدمات می توانید واحد آپارتمانی بردارید ؟

بله این امکان وجود دارد.